Audit

Hoe staat uw kantoor er eigenlijk voor? Weet u hoe alle processen lopen en of deze efficiënt zijn ingericht? Hoe zorgt u ervoor dat cliënten krijgen wat u met ze afspreekt? Voldoet u aan de verordening? Hoe loopt de interne en externe communicatie? Heeft u overal aan gedacht?

Voor een antwoord op deze vragen kunt u bij ons terecht voor een audit. Deze audit kan los worden afgenomen of als onderdeel van het keurmerk Met recht tevreden, ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Op basis van best practises, de norm ISO9001 en INK-managementmodel èn op basis van velerlei bij de NOvA bestaand materiaal heeft Viadicte een normenkader ontwikkeld, volledig toegespitst op de advocatuur. Hier maakt u met uw kantoorgenoten afspraken over. De verzameling van deze afspraken vormt feitelijk uw kwaliteitsbeleid en uw risicomanagement.

De audit kent verschillende modellen:

Instapmodel

Een medewerker van Viadicte komt bij u langs op kantoor en toetst of u voldoet aan het normenkader. U ontvangt na het bezoek een rapportage met aanbevelingen. Dit model is geen onderdeel van het keurmerk Met recht tevreden.

kosten
(ex btw en ex reiskosten)

Keurmerk model

Een externe auditor bereidt het kantoorbezoek voor en tijdens het kantoorbezoek beoordeelt hij op basis van het normenkader of uw kantoor voldoet aan de normen. De auditor voert gesprekken met enkele collega's en bespreek enkele dossiers met u. U ontvangt een rapportage met aanbevelingen en een auditcertificaat.

kosten
(ex btw en ex reiskosten)

ISO

U kunt ook kiezen voor een ISO-certificering op basis van het normenkader van Viadicte. Het betreft hier een jaarlijkse audit. Op basis van de kantoorgrootte en in overleg met u wordt hiervoor een aparte offerte gemaakt.

kosten

Vraag uw persoonlijk offerte aan