Cliënttevredenheids-onderzoek

Het beeld dat de klant van de advocaat en het advocatenkantoor heeft, bepaalt in grote mate zijn uiteindelijke oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe beoordeelt de cliënt uw kantoor? Een klanttevredenheidsonderzoek geeft u inzicht in het antwoord op deze vraag.
Viadicte heeft een online cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) ontwikkeld, dat u uw cliënten digitaal kunt aanbieden. Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw cliënten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Hier krijgt u een overzicht van alle ingevulde enquêtes. Doel van het cliënttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn.

Standaard

  • Ontwikkeling standaard vragenlijst (Nederlands) in design eigen website € 889,-

    Eenmalig

  • Licentiekosten € 449,-

    Jaarlijks

Extra opties

  • Standaard vragenlijst in tweede taal, bijvoorbeeld Engels € 149,-
  • Gebruik van eigen vragenlijst € 289,-
  • Eigen vragenlijst in tweede taal, bijvoorbeeld Engels € 289,-

Vraag uw persoonlijk offerte aan