Over Viadicte

Kwaliteitsbureau voor de advocatuur

Stichting Viadicte beoogt advocatenkantoren te ondersteunen bij het streven cliënten de best haalbare dienstverlening te bieden. Een dienstverlening die de toegang tot het recht voor de burger waarborgt. In de visie van Viadicte versterkt dit het acquirerend vermogen van de advocatenkantoren. En daarmee ontstaat een win-win situatie voor onze cliënten én de advocatuur.
Ten opzichte van andere kwaliteitsbureaus voor de advocatuur positioneert Viadicte zich in de voorhoede en richten wij ons op innovatieve ontwikkelingen. Als zodanig werken wij samen en nemen wij deel aan overleg met nationale en internationale denktanks en overlegorganen.

Waarom Viadicte?

Stichting Viadicte beoogt advocatenkantoren te ondersteunen bij het streven cliënten de best haalbare dienstverlening te bieden. Ten opzichte van andere kwaliteitsbureaus voor de advocatuur positioneert Viadicte zich in de voorhoede en richten wij ons op innovatieve ontwikkelingen.

win-win situatie

Betere interne kwaliteit = betere externe kwaliteit!

Innovatief

Onze online producten maken het managen van kwaliteit gemakkelijk!

Ondersteuning

Hulp bij het kiezen van de juiste producten of de implementatie ervan!